Muziekfederatie Bronckhorst

Een 7-tal muziekverenigingen uit gemeente Bronckhorst heeft de samenwerking opgezocht door een federatie op te zetten. Het doel van de federatie is de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen om de beoefening van de amateurmuziek in stand te houden.

De gemeente Bronckhorst juicht deze samenwerking in het belang van de samenleving toe en spreekt de wens uit dat de muziekverenigingen door de krachten te bundelen nog jaren kunnen blijven bestaan. Met de oprichting van de Federatie is er ook een belangrijke gesprekspartner gevormd voor de gemeente voor de ontwikkeling van het beleid op cultureel en educatief gebied. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek maken gezond is voor lichaam en geest. Het vergroot de longcapaciteit, maar ook het geheugen wordt getraind. Samen muziek maken is fantastisch! Voor het muziekonderwijs voor kinderen is steeds meer aandacht, maar de stap zetten om als volwassene nog een instrument te leren bespelen lijkt groot.

Vanuit deze federatie Bronckhorster muziekverenigingen zijn een drietal leden opgestaan om de volwassen inwoners van Bronckhorst de kans te geven een instrument te leren spelen. Het eerste project dat samen is opgepakt is “Blaas je wijs!”. Deze is begin januari van start gegaan. Het project Blaas je Wijs bevat 10 gratis muzieklessen, waarin kennis wordt gemaakt met blaasmuziek.

Men staat in deze lessen stil bij het notenschrift, de verschillende instrumenten uit een harmonie en fanfare om vervolgens zelf te gaan blazen op een zelf gekozen blaasinstrument. Na deze tien lessen kan men bij een van de aangesloten verenigingen vervolg lessen volgen, om vervolgens met het orkest samen muziek te gaan maken.