Vakantie van de muziek…

Afgelopen maandag hebben we het seizoen afgesloten met de laatste repetitie van de Fanfare (in halve bezetting i.v.m. Corona) en daarna een gezellige borrel gehad in het Dorpshuis met alle leden. Het was een gezellige afsluiting en prettig om weer eens met “de hele club” bij elkaar te zijn.

We repeteerden de afgelopen periode in twee groepen om de richtlijnen van het RIVM en de KNMO goed te kunnen opvolgen, maar misten natuurlijk wel de andere helft van het orkest. We hopen dat we na de vakantie snel weer met compleet orkest kunnen repeteren én in het najaar een optreden te kunnen geven. Wordt vervolgd…

We starten maandag 17 augustus weer met de repetities op maandag- en woensdagavond.

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!

Bericht aan onze donateurs

Beste donateurs van Muziekvereniging Hummelo en Keppel,

Allereerst willen wij u hartelijk danken dat u donateur van onze muziekvereniging bent.

Vanwege de situatie rondom het Coronavirus kunnen wij niet persoonlijk bij u langs de deur met de donateurskaart, wat wij zeer betreuren. Daarom heeft het bestuur besloten om de donateurskaart dit jaar bij u in de brievenbus te laten bezorgen met de vraag of u het bedrag dat u ons doneert op onze bankrekening zou willen overmaken. Bij deze donateurskaart vindt u een brief waarin alle informatie staat hoe u ons kunt steunen.

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten aan de deur en kunnen voor nu alleen maar zeggen “blijf gezond”. We hopen weer snel iets van ons muziekrepertoire te kunnen laten horen en u daarbij te mogen begroeten. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Bestuur van Muziekvereniging Hummelo en Keppel

Het Coronavirus en onze vereniging

Vanwege de situatie omtrent het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om alle activiteiten van Muziekvereniging Hummelo en Keppel op dit moment stil te zetten en/of te annuleren t/m 6 april. De Palmpasenoptocht op 5 april gaat niet door. Wij gaan er op dit moment van uit dat het Voorjaarsconcert van 18 april verplaatst wordt naar een nader te bepalen datum. Wanneer dit bekend is leest u hier meer over.

Onze docenten Edgar Lutke en Mike de Geest hebben leerlingen aangeboden online les te geven. Edgar Lutke laat weten dat hij dit de afgelopen dagen via Skype heeft gedaan en dat is goed verlopen. Beide docenten doen hun best om iedereen zo goed mogelijk bij te staan. Super!

Blaas je Wijs – eindconcert 15 maart

Het Blaas je Wijs project van de federatie Bronckhorster muziekverenigingen loopt op z’n eind. Begin januari zijn 29 volwassen deelnemers gestart aan dit nieuwe avontuur; samen muziek maken. Combinatie functionaris Miranda Lof van de gemeente Bronckhorst verzorgde de lessen. Vrijwilligers van de aangesloten muziekverenigingen van de federatie ondersteunden het geheel.

De deelnemers kozen zelf welk instrument ze zich eigen wilden maken. Tussen de lessen door werd er thuis natuurlijk flink geoefend. De organisatie en de combinatiefunctionaris staan versteld over wat de deelnemers hebben bereikt. De muzikanten willen het repertoire dat zij hebben ingestudeerd natuurlijk graag laten horen.

Tijdens het concertje kunt u luisteren naar het Blaas-je-wijs orkest van alle deelnemers, maar ook naar de muziek van de verschillende secties. Zo zijn er een klarinetgroepje, een tenorsaxofoon-trio en een kopergroep. Daarnaast zal een nummer klinken waarin het Blaas-je-wijs orkest één partij voor zijn rekening neemt en de tweede partij door een samengesteld orkest van de organiserende verenigingen. Dit zijn Hummelo Keppel, Nieuw Leven en Crescendo. Zij zullen ook de Bronckhorster Mars ten gehore brengen. Al met al een gevarieerd programma dus.

Let op: In tegenstelling tot ons eerdere bericht, vindt het concertje plaats om 11.30 uur in de Hietmaat te Hengelo. Kom jij het lef en doorzettingsvermogen van onze deelnemers bewonderen?

Tot zondag de 15e!

Bestuurswisseling

twee figuren wisselen van plaats

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. hebben er wisselingen in het bestuur plaats gevonden.

Simone Winkelhorst heeft na ruim 2 jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Dirk Jan Huntelaar. Tevens waren Astrid Bloemendaal en Gerrie Teerink aftredend. Zij worden opgevolgd door Justus van Berkum en Bas Otten. Als blijk van waardering hebben de aftredende leden een pen ontvangen waarin Muziekvereniging Hummelo en Keppel staat gegraveerd.

Wij vinden het mooi om te zien dat er ook jongere (jeugd)leden zijn opgestaan om deze taken op zich te nemen. De leden hebben alle vertrouwen in een succesvolle toekomst van de vereniging.