Vertrouwenscontactpersoon

Ongewenst gedrag; de kranten staan er soms vol van. Natuurlijk hopen we dat dit niet voor komt bij onze muziekvereniging Hummelo en Keppel, maar het is niet uit te sluiten. Het bestuur vindt het wenselijk om beleid te hebben met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft daarvoor dan ook een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

In deze rol kun je deze benaderen als je een vraag hebt over – of te maken hebt met – ongewenst gedrag. Dat kan van alles zijn zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. De Vertrouwenscontactpersoon is er voor leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging. Gesprekken zijn vertrouwelijk. De VCP biedt een luisterend oor, helpt waar nodig en kan doorverwijzen voor geschikte hulp. De VCP is geen hulpverlener, maar kan wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken. De VCP staat in contact met het bestuur en zal hen zo nodig, eventueel anoniem, informeren over de meldingen die worden gedaan. Dat gebeurt echter alleen in overleg met betrokkene. De wijze waarop de VCP benaderd kan worden staat in de Nieuwsbrief.

Ook de K.N.M.O. heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Als er in de vereniging iets vervelends speelt waarvoor je een contactpersoon nodig denkt te hebben buiten de vereniging, dan kun je daarover ook vertrouwelijk praten met een onafhankelijke deskundige buiten de vereniging. Een mailtje sturen naar vertrouwenspersoon@knmo.nl met het verzoek om contact met die vertrouwenspersoon is voldoende. Je hoeft niet te vertellen waar het over gaat. Wel even je contactgegevens achterlaten natuurlijk. Die worden doorgestuurd en de vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op. Alles wat je vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Soms is het voldoende dat je advies krijgt hoe je met een vervelende situatie kunt omgaan. Maar mocht het nodig zijn, dan kan de vertrouwenspersoon actie ondernemen. Dat gebeurt echter alleen in overleg met jou.