Commissies

Om te zorgen voor een optimale organisatie binnen Muziekvereniging Hummelo en Keppel zijn er verschillende commissies opgesteld.

De Technische Commissie 

De technische commissie komt in actie wanneer zich gebreken voordoen aan één van de instrumenten of uniformen of wanneer -in overleg met de betrokken muzikant- een nieuw instrument aangeschaft moet worden.

De Muziek- en Organisatiecommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles omtrent de organisatie van optredens en concerten. De aanvragen komen bij de Muziek- en Organisatiecommissie binnen en hieruit volgt een jaarplanning. Maandelijks vindt er een overleg met de dirigent plaats en waar muziekwerken worden uitgezocht die vervolgens op de lessenaar komen. De Slagwerkgroep en Flexband hebben een eigen muziekcommissie.

De Jeugd- en Opleidingscommissie

Het doel is het organiseren van activiteiten met de bedoeling jeugdleden te werven en te behouden. Dit houdt in werving, opleiding (AMV en les), binding door activiteiten en uitjes. Ze komen vier keer per jaar bijeen voor overleg.

De Fondsencommissie

Het doel is het werven en behouden van sponsoren en donateurs, verzorgen van inkomsten en ledenwerving.


Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Versturen