Verenigingen Markt Drempt

Dorpsraad Drempt organiseert op zaterdag 19 november 2022 van 14:00 tot 18:00 uur de Verenigingen Markt Drempt in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Ineke en Janet zullen deze middag namens Muziekvereniging Hummelo en Keppel aanwezig zijn met een stand.

De bestuursleden van Dorpsraad Drempt horen regelmatig van mensen dat de dorpsraad bij hen niet echt bekend is of weten wat Dorpsraad Drempt doet. Met de gedachte dat dit waarschijnlijk voor meerdere verenigingen en stichtingen binnen ons dorp geldt, werden zoveel mogelijk clubs en organisaties uit Drempt en omgeving door de dorpsraad benaderd. Het doel: samen een evenement organiseren om zich afzonderlijk te kunnen presenteren.

De Verenigingen Markt Drempt zal enigszins te vergelijken zijn met het oude voorbeeld van een scholenmarkt. Inwoners van Drempt kunnen even binnen komen lopen en zo op een laagdrempelige manier kennismaken met verenigingen en stichtingen die binnen het Dremptse actief zijn.

Inmiddels hebben zich zo’n 20 plaatselijke verenigingen, stichtingen en vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst aangemeld om zich op zaterdagmiddag 19 november in het dorpshuis te presenteren. De dorpsraad verwacht een grote opkomst. Voor alle bezoekers en deelnemers is er koffie en thee vrij beschikbaar. Er zal volop gelegenheid zijn om kennis te maken met de deelnemers.

De Verenigingen Markt Drempt is interessant voor jong en oud om zich te laten informeren over uiteenlopende activiteiten.