Het Coronavirus en onze vereniging

Vanwege de situatie omtrent het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om alle activiteiten van Muziekvereniging Hummelo en Keppel op dit moment stil te zetten en/of te annuleren t/m 6 april. De Palmpasenoptocht op 5 april gaat niet door. Wij gaan er op dit moment van uit dat het Voorjaarsconcert van 18 april verplaatst wordt naar een nader te bepalen datum. Wanneer dit bekend is leest u hier meer over.

Onze docenten Edgar Lutke en Mike de Geest hebben leerlingen aangeboden online les te geven. Edgar Lutke laat weten dat hij dit de afgelopen dagen via Skype heeft gedaan en dat is goed verlopen. Beide docenten doen hun best om iedereen zo goed mogelijk bij te staan. Super!

Bestuurswisseling

twee figuren wisselen van plaats

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. hebben er wisselingen in het bestuur plaats gevonden.

Simone Winkelhorst heeft na ruim 2 jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Dirk Jan Huntelaar. Tevens waren Astrid Bloemendaal en Gerrie Teerink aftredend. Zij worden opgevolgd door Justus van Berkum en Bas Otten. Als blijk van waardering hebben de aftredende leden een pen ontvangen waarin Muziekvereniging Hummelo en Keppel staat gegraveerd.

Wij vinden het mooi om te zien dat er ook jongere (jeugd)leden zijn opgestaan om deze taken op zich te nemen. De leden hebben alle vertrouwen in een succesvolle toekomst van de vereniging.