Bestuurswisseling

twee figuren wisselen van plaats

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. hebben er wisselingen in het bestuur plaats gevonden.

Simone Winkelhorst heeft na ruim 2 jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Dirk Jan Huntelaar. Tevens waren Astrid Bloemendaal en Gerrie Teerink aftredend. Zij worden opgevolgd door Justus van Berkum en Bas Otten. Als blijk van waardering hebben de aftredende leden een pen ontvangen waarin Muziekvereniging Hummelo en Keppel staat gegraveerd.

Wij vinden het mooi om te zien dat er ook jongere (jeugd)leden zijn opgestaan om deze taken op zich te nemen. De leden hebben alle vertrouwen in een succesvolle toekomst van de vereniging.