Bestuurswisseling

twee figuren wisselen van plaats

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. hebben er wisselingen in het bestuur plaats gevonden.

Simone Winkelhorst heeft na ruim 2 jaar voorzitterschap de hamer overgedragen aan Dirk Jan Huntelaar. Tevens waren Astrid Bloemendaal en Gerrie Teerink aftredend. Zij worden opgevolgd door Justus van Berkum en Bas Otten. Als blijk van waardering hebben de aftredende leden een pen ontvangen waarin Muziekvereniging Hummelo en Keppel staat gegraveerd.

Wij vinden het mooi om te zien dat er ook jongere (jeugd)leden zijn opgestaan om deze taken op zich te nemen. De leden hebben alle vertrouwen in een succesvolle toekomst van de vereniging.

260 Jaar lid

jubilarissen met bloemen en aanhang

Op maandagavond 6 januari heeft Muziekvereniging Hummelo en Keppel een gezellige nieuwjaarsborrel gehouden voor de leden en partners. De verrassing was voor een 6-tal leden groot toen ze tijdens deze uitermate mooie en geslaagde avond door de voorzitter werden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap bij de vereniging (en in de jaren voor de fusie d.d. 2018 bij ofwel De Eendracht ofwel Olden Keppel).

De jubilarissen werden met hun partners en (klein)kinderen in het zonnetje gezet. Elke jubilaris jarenlang trouw lid, niet alleen op muzikaal gebied, maar ook bij acties en overig ‘vrijwilligers’ werk binnen de vereniging. Enkele mooie anekdotes werden uiteraard aangehaald.

  • Dirk Jan Huntelaar (25 jaar)
  • Karen van Maren (25 jaar)
  • Hans Schreurs (40 jaar)
  • Ineke Boomkamp (50 jaar)
  • Hetty Wiedijk (60 jaar)
  • Freek Jolink (60 jaar)

De vereniging feliciteert de jubilarissen met hun jubileum en hoopt samen nog heel veel jaren met plezier muziek te kunnen maken!